Workwear

Konceptet

Syftar till att lyfta fram och förtydliga varumärket och erbjuda kläder som underlättar i arbetet samt skapa en stark känsla av hög arbetsmoral. Ledord: Arbetskläder, Funktionellt, Praktiskt, Användarvänligt, Slitstarkt, Robust, Lösningsorienterat, Enkel hantering.

 

Projekt förklaring

Vi tar ett första möte hos er eller hos oss, där vi tillsammans tittar på behov, utseende, funktion och önskemål från ledning och lägger en plan för uppföljningsmöte där vi presenterar en första skiss på produkt och design. Efter hand växer ett koncept fram som ligger i linje med hur ni vill profilera ert företag.

Vi tar hand om allt! Från designskiss till välklädd medarbetare, via lagerhållning och webbshop!

Projekt detaljer

Vi tar fram en provkollektion och ser till så att allt stämmer med hur ni tänkt er.

När varorna kommer lägger vi upp er unika webbshop på vår server. Där kan Ni med ett eget login handla när det passar er bäst. Olika lösningar förekommer vad gäller fakturering, vi lägger upp det som det passar er bäst.

Uppföljning sker efter några månader för att säkerställa att allt är till er belåtenhet.
Behovsanalyser görs löpande för att ha koll på ert saldo så att inget saknas. Komplettering sker efter ert godkännande.