Vårt ansvar

Vi vill gärna bidra till en hållbar utveckling för både människor och miljö.

Vi uppdaterar oss kontinuerligt enligt generella riktlinjer som gäller för branschen. Vi har lång erfarenhet av att tillverka kläder, både i Europa och Asien. Vi väljer våra underleverantörer med omsorg och certifierade producenter prioriteras framför andra. 
I enlighet med FN:s deklaration för mänskliga rättigheter tecknar vi ett BSCI Code Of Conduct-kontrakt (se nedan) där våra leverantörer förbinder sig att följa riktlinjer och krav. Vi och BSCI gör granskningar och uppföljning, bland annat genom fabriksbesök. 
 
ISO certifiering – Scandress AB är ISO-certifierade enligt ISO9001:2015 och ISO14001:2015.

BEPI – Business Environmental Performance Initiative. Ett komplement till BSCI via vårt medlemskap i FTA (Foreign Trade Association).
  
Reach
Vi jobbar också med Reach-förordningen som handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.